top of page

Ackrediterade standarder

Armeringsstål

BS 6744:2023

Stainless steel bars – Reinforcement of concrete –Requirements and test methods

LVS 191-1:2012

Steel for reinforcement of concrete- Part 1: Weldable and non-weldable bars, coils and de-coiled products- Specification and evaluation of conformity

NS 3576-1:2005       

Steel for the reinforcement of concrete - Dimensions and properties - Part 1: Ribbed bars B500NA

NS 3576–2:2012

Steels for reinforcement of concrete - Dimensions and properties - Part 2: Ribbed steel B500NB

NS 3576 – 3:2012

Steel for the reinforcement of concrete - Dimensions and properties - Part 3: Ribbed steel B500NC

NS 3576 – 4:2005

Steel for the reinforcement of concrete - Dimensions and properties - Part 4: Welded fabric

SFS 1200:1999

Reinforcement steels for concrete structures. Grades, designation and marking

SFS 1201:1997

Steels and units for concrete reinforcement. Attestation of conformity. Requirements and testing

 

SFS 1215:1996

Reinforcing steels. Weldable hot rolled ribbed steel bars A500HW

SFS 1216:1998

Reinforced steels. Weldable hot rolled ribbed steel bars A700Hw

SFS 1257:1996

Reinforcing steels. Cold worked ribbed steel bars B500K

SFS 1267:2008

Units for concrete reinforcement. Units used in reinforced concrete structures

SS-EN 10080:2005 

Steel for the reinforecement of concrete - Weldable reinforcing steel - General

SS 212540:2014

Product specification for SS-EN 10080:2005 - Steel for the reinforecement of concrete - Weldable reinforcing steel - Technical delivery conditions for bars, coils, welded fabric and lattice girders

SS 212545:2016

Reinforcing steel – Corrosion resistant reinforcing steel –Technical requirements for bars, coils, welded fabric and lattice

girders in stainless steel

Spännstål

ASTM A416/A416M-18

Standard Specification for Steel Strand, Uncoated Seven-Wire for Prestressed Concrete

ASTM  A910/A910M-18

Standard Specification for Uncoated, Weldless, 2- and 3-Wire Steel Strand for Prestressed Concrete1

BS 5896:2012

High tensile steel wire and strand for the prestressing of concrete. Specification

FprEN 10138-1:2009

Prestressing steels - Part 1: General requirements

FprEN 10138-2:2009

Prestressing steels - Part 2: Wire

FprEN 10138-3:2009

Prestressing steels - Part 3: Strand

FprEN 10138-4:2009

Prestressing steels - Part 4: Bar

prEN 10138-1:2006

WHITE DRAFT. Prestressing steels - Part 1: General requirements

prEN 10138-2:2006

WHITE DRAFT. Prestressing steels - Part 2: Wire

prEN 10138-3:2006

WHITE DRAFT. Prestressing steels - Part 3: Strand

prEN 10138-4:2005

WHITE DRAFT. Prestressing steels - Part 4: Bar

SFS 1265:1-2014

Prestressing steels. Part 1. General requirements

SFS 1265:3-2014

Prestressing steels. Part 3: STRAND

SS 212551:2013

Prestressing steels – General requirements

SS 212552:2013

Prestressing steels – Wire

SS 212553:2013

Prestressing steels – Strand

SS 212554:2013

Prestressing steels – Bar

Svetsprocess

SS-EN ISO 17660-1:2006

Welding – Welding of reinforcing steel – Part 1: Load-bearing welded joints

SS-EN ISO 17660-2:2006

Welding – Welding of reinforcing steel – Part 2: Non load-bearing welded joints

Som underlag för certifiering enligt ovanstående standarder gäller utöver GlobeCert AB:s certifieringsregler, respektive standards, BRO 2004 del. 4 (avs. 43.6) och EC2 som kravspecifikation.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

JAG FÖRSTÅR
bottom of page