Certifieringsprocess

Ny certifiering

 • Fyll i ansökan och skicka in till oss

 • Offert skickas till kund

 • Accepteras offerten så faktureras certifieringskostnaden

 • Vi begär in eran kvalitetsdokumentation

 • Kontrakt upprättas

 • Certifieringsbesök genomförs

 • Utfärdande av certifikat

 • Fortlöpande revision

Övertagande av certifikat

Har tillverkaren tidigare ett certifikat från ett ackrediterat certifieringsorgan kan certifikatet tas över.

 • Fyll i ansökan samt redogörelse över skälen att byta certifieringsorgan och skicka till oss

 

 • Offert skickas till kund

 • Begära in kopia av certifikatet och all dokumentation från senaste certifieringscykeln (minst 2 år)

 • Kontrakt upprättas

 • Faktura skall betalas innan certifikat utfärdas som överensstämmer med det tidigare certifikatet och aktuell tidsperiod

 

 • Inspektionsbesök utförs inom 2 månader efter utfärdande datum

 • Fortlöpande revision

Samtliga handlingar och informationen i ett certifieringsärende är sekretessbelagda och utlämnas inte till utomstående utan den sökandes tillstånd.

Besök och Leveransadress:

Allégatan 13

777 31 Smedjebacken

Sweden