top of page

Certifieringsprocess

Ny certifiering

Övertagande av certifikat

Har tillverkaren inget certifikat sedan tidigare från ett certifieringsorgan skall följande steg utföras

 • Fyll i ansökan och skicka in till oss

 • Offert skickas till kund

 • Accepteras offerten så upprättas kontrakt

 • Efter kontrakt är undertecknat faktureras certifieringskostnad

 • Vi begär in eran kvalitetsdokumentation

 • Certifieringsbesök genomförs

 • Utfärdande av certifikat

 • Fortlöpande revision

Har tillverkaren tidigare ett certifikat från ett ackrediterat certifieringsorgan kan certifikatet tas över.

 • Fyll i ansökan samt redogörelse över skälen att byta certifieringsorgan och skicka till oss

 

 • Offert skickas till kund

 • Kontrakt upprättas

 • Begära in kopia av certifikatet och all dokumentation från senaste certifieringscykeln (minst 2 år)

 • Faktura skall betalas innan certifikat utfärdas som överensstämmer med det tidigare certifikatet och aktuell tidsperiod

 

 • Inspektionsbesök utförs inom 2 månader efter utfärdande datum

 • Fortlöpande revision

Samtliga handlingar och informationen i ett certifieringsärende är sekretessbelagda och utlämnas inte till utomstående utan den sökandes tillstånd.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

JAG FÖRSTÅR
bottom of page