top of page

Typgodkännandeprocess

Nytt typgodkännande

 • Fyll i ansökan och skicka in till oss

 • Offert skickas till kund

 • Accepteras offerten så faktureras kostnaden

 • Vi begär in eran kvalitetsdokumentation i Engelska

 • Kontrakt upprättas

 • Förstagångskontroll genomförs

 • Utfärdande av typgodkännande beslut

 • Fortlöpande övervakning

Övertagande av typgodkännande

Har tillverkaren tidigare ett typgodkännande beslut från ett annat organ kan beslutet tas över.

 • Fyll i ansökan samt redogörelse över skälen att byta organ och skicka till oss

 

 • Offert skickas till kund

 • Begära in kopia av typgodkännande beslut och all dokumentation i Engelska från de senaste 3 åren

 • Kontrakt upprättas

 • Faktura skall betalas innan beslutet utfärdas som överensstämmer med det tidigare beslutet och aktuell tidsperiod 

 

 • Inspektionsbesök utförs inom 2 månader efter utfärdande datum

 • Fortlöpande övervakning 

Samtliga handlingar och informationen i ett typgodkännandeärende är sekretessbelagda och utlämnas inte till utomstående utan den sökandes tillstånd.

Vi begär all eran FPC dokumentering i engelska, alternativt svenska.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

JAG FÖRSTÅR
bottom of page