top of page

Förslag och klagomål

Fyll i formulär och gör en noggrann beskrivning av klagomålet/förslaget.

 

GlobeCert AB:s ledningsgrupp bedömer om klagomålet är berättigat och utser en eller flera ansvariga personer som inte är involverad i processen för att fatta beslut om klagomål. GlobeCert AB:s ledningsgrupp analyserar  beslutet på klagomålet  och ger ett skriftligt svar till den klagande inom en tidsperiod av en månad. Beslut tagna av GlobeCert AB:s ledningsgrupp kan överklagas.

 

Överklagande skall skriftligen tillställas GlobeCert AB:s opartiskhetskommitté som beslutar vilka åtgärder som skall vidtas. Beslut tagna av Opartiskhets kommittén kan överklagas. I så fall skall båda parterna behandla ärendet i skiljenämnd bestående av tre personer varav parterna utser varsin ledamot och ordföranden skall vara opartisk jurist.

Fyll i formulär

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

JAG FÖRSTÅR
bottom of page